Główny zbiór Pracowni Biobank KBM UŁ.

POPULOUS - (POPUlation – LOdz’s UniverSity Biobank)  zarejestrowany od 2013 roku w katalogu zbiorów populacyjnych BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure).

 

Pozyskanie materiału biologicznego, służącego izolacji DNA i przeprowadzeniu badań wynikających z programu badań projektu TESTOPLEK było czynnikiem, który zadecydował ostatecznie o powstaniu Biobanku. Jednym z zadań wspomnianego projektu "Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej" była ocena zmienności genów kodujących transportery zaangażowane również w efektywne wyrzucanie stosowanych leków z docelowych komórek.

Podejmując się realizacji tego zadania, postanowiono, iż rekrutacji podlegać będzie duża grupa ochotników zamieszkujących teren naszego kraju. Ustalono, że zbiór będzie reprezentował Polaków z uwzględnieniem typowego dla naszego kraju warstwowania populacji (pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia). Metodą z wyboru okazała się rekrutacja ochotników z wykorzystaniem firm świadczących usługi z zakresu badania opinii publicznej. W 2009 roku, na drodze przetargu wyłoniona została firma SMG/KRC, obecnie MillwardBrown, która odpowiedzialna była za realizację tego przedsięwzięcia. Kilkaset pracowników odpowiedzialnych było za pozyskanie materiału od ponad 10 tysięcy dorosłych Polaków. Po wyrażeniu zgody na udział w badaniach, każdy probant wypełniał rozbudowaną ankietę i oddawał próbkę śliny. Cały pozyskany materiał przekazany został Katedrze Biofizyki Molekularnej UŁ, zbiór pozyskanych danych osobowych zgłoszony został do GIODO, i do dnia dzisiejszego wykorzystywany jest w szeregu prowadzonych badań naukowych.

Lista publikacji powstałych na bazie tej kolekcji:

KONTAKT
NAPISZ DO NAS

{mosmap height='270'|width='100%'|zoom='17'| lat='51.7767961'| lon='19.4843932'}