Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej UŁ powstała w 2014 w efekcie realizowanego projektu TESTOPLEK. W wyniku tego projektu Pracownię Biobank wyposażono w nowoczesną aparaturę, wyszkolono kadrę naukowo-techniczną i rozwinięto umiejętności, które obecnie możemy udostępniać naszym partnerom naukowym. Laboratorium złożone jest z dwóch głównych kompleksów:

  • CORE LAB - (Budynek A, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, V piętro, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź) - główne miejsce przygotowywania materiału biologicznego do bankowania (frakcjonowanie krwi, izolacja kwasów nukleinowych), bankowania materiału biologicznego (-80oC, -25oC, 40C), prowadzenia masowych oznaczeń genetycznych (badanie polimorfizmów, ekspresji genów (Q-PCR), oceny ilościowe wybranych parametrów materiału pochodzenia biologicznego (badanie stężenia DNA metodą fluorymetryczną).

 

 

 

  • BIG DATA LAB - (Budynek Dziekanatu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, parter, ul. Pilarskiego 14, 90-237 Łódź) - zapasowe/awaryjne miejsce przechowywania materiału biologicznego (-80oC, -25oC, 40C), miejsce przechowywania materiału biologicznego w temperaturze +20oC, zautomatyzowane laboratorium analiz mikromacierzy (SNP, macierze ekspresyjne, analiza poziomu metylacji), laboratorium analiz wykorzystujących NGS (next generation sequencing). Tutaj również prowadzone są analizy bioinformatyczne, z wykorzystaniem powszechnie dostępnych oprogramowań (gPLINK, Haploview, UGENE i innych) i komercyjnych (CLC Workbench, CodonCodeAligner, STATISTICA).

 

 

 

 

KONTAKT
NAPISZ DO NAS

{mosmap height='270'|width='100%'|zoom='17'| lat='51.7767961'| lon='19.4843932'}