Zespół Pracowni Biobank KBM UŁ

  dr Dominik Strapagiel Kierownik Pracowni Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej UŁ - absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (kierunek: biologia, specjalność - mikrobiologia). W latach 2003-2008 odbył studia doktoranckie w Instytucie Mikrobiologii, Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów doktoranckich, w latach 2008-2009, pracował na rzecz Instytutu Biologi Medycznej PAN w Łodzi BioInfoBanku w Poznaniu (projekt pozyskiwania bakteriofagów środowiskowych o potencjalnym znaczeniu praktycznym). Od 2009 do 2014 r. pracował na rzecz Instytutu Biofizyki Uniwersytetu Łódzkiego przy realizacji projektu "Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej". W ramach tego projektu zrodził się pomysł utworzenia kolekcji próbek materiału biologicznego pochodzących od Polaków z terenu całego kraju (ponad 10 000 ochotników) służący prowadzeniu badań naukowych związanych z realizacją projektu TESTOPLEK.

Dr Dominik Strapagiel jest pomysłodawcą projektu Pracowni Biobank KBM UŁ, nad którym pracuje od 2010 r. W 2014 ostatecznie wyłoniono nową strukturę organizacyjną w ramach Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - Pracowania Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej UŁ. Od kwietnia 2015 r. został nominowany na stanowisko Delegata Krajowego Państw Członkowskich BBMRI-ERIC przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

strapag(at)biol.uni.lodz.pl

 
  mgr inż. Marta Sobalska    
  mgr Marcin Słomka

Od 2015 w Pracowni Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego. 2013 - 2014 jako pracownik naukowo-techniczny w Katedrze Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego przy realizacji projektu "Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej".
W roku 2013 odbył 3-miesięczny staż zagraniczny w Instytucie Immunologii Molekularnej na Uniwersytecie Technicznym w Monachium w Szpitalu Klinicznym Klinikum rechts der Isar, przy realizacji projektu „Molecular characterization of an intestinal tumor model and the impact of inflammatory signaling cascades such as NF-κB activation pathway in specific leukocyte subsets”.
W 2011 jako wolontariusz pracował w Pracowniach Cytogenetyki i Biologii Molekularnej Laboratorium Hematologicznego w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach.
2008 - 2010 studia magisterskie II stopnia na kierunku biotechnologia, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii.
studia licencjackie na kierunku biotechnologia Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki. 

m.slomka(at)biol.uni.lodz.pl

 
  mgr inż. Błażej Marciniak    
    Osoby zaangażowane w utworzenie Pracowni Biobank KBM UŁ, w początkowych fazach projektu:  
mgr Małgorzata Majewska

2014 - obecnie - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, studia doktoranckie
2014 - Celther Polska, staż
2011 - 2013 - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnej, pracownik naukowo-techniczny przy projekcie: „Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii - testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej"
2008 - 2011 - Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Medycznej, Laboratorium Wirusologii Molekularnej i Chemii Biologicznej, asystent naukowy przy projekcie: „Laboratorium Skriningowe - Wirusologia i Bakteriologia”
2003 - 2008 - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, studia magisterskie na kierunku Biologia, praca dyplomowa: „Odpowiedź humoralna jako wskaźnik różnicujący przebieg zakażeń H. pylori”

malgorzata.majewska84(at)gmail.com

 
dr Katarzyna Janik  janikat(at)buziaczek.pl  
  mgr Anna Siewierska - Górska    
   

Studenci realizujący prace magisterskie z wykorzystaniem dostępnych kolekcji i sprzętu naukowo - badawczego:

 
2015/2016      
Justyna Kwiatkowska justynakwiat20(at)wp.pl  
2014/2015      
Paulina Borówka

2013 - obecnie - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Biologia studia stacjonarne II stopnia. Temat pracy magisterskiej "Częstość wybranych polimorfizmów genów wiązanych ze zmiennością wysokości ciała w grupie najwyższych i najniższych dorosłych Polaków" Promotorem pracy jest Prof. Elżbieta Żądzińska, kopromotorem dr Dominik Strapagiel.
2010 - 2013 - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Biologia studia stacjonarne I stopnia.Temat pracy licencjackiej "Przemiany ludnościowe w Europie okresu rewolucji neolitycznej w świetle badań archeogenetycznych".

paulinaborowka(at)gmail.com

 
  Martyna Szczawińska

2013 - obecnie - Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Genetyka studia stacjonarne II stopnia. Temat realizowanej pracy: Ryzyko wystąpienia czerniaka, raka podstawno- i kolczystokomórkowego dla wybranych wariantów genów determinujących cechy pigmentacyjne w populacji polskiej. Promotorem pracy jest dr hab. Aneta Sitek, kopromotorem dr Dominik Strapagiel.
2012 - obecnie - Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Farmaceutyczny. Studia dzienne licencjackie. Kierunek Kosmetologia. Temat realizowanej pracy: Zastosowanie surowców mineralnych w produktach kosmetycznych.
2009 - 2013 Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego. Studia dzienne licencjackie. Biotechnologia, Specjalność: Medycyna Molekularna Temat zrealizowanej pracy: Podobieństwa i różnice pomiędzy synapsą nerwową a immunologiczną.

martyna.szczawinska(at)gmail.com

 
       

 

 

 

 

       
       

 

KONTAKT
NAPISZ DO NAS

{mosmap height='270'|width='100%'|zoom='17'| lat='51.7767961'| lon='19.4843932'}