W najnowszym wydaniu polskiego czasopisma European Journal of Translational and Clinical Medicine ukazała się publikacja Biobank Łódź ® -population based biobank at the University of Łódź, Poland opisująca Pracownię Biobank Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy tej można znaleźć zarówno podstawowe informacje na temat jednostki, a także szczegółowy opis posiadanych kolekcji i próbek w nich zawartych.

Corynebacterium diphtheriae (tlenowa bakteria gram-dodatnia) jest czynnikiem etiologicznym poważnej choroby zakaźnej - błonicy. Szczepionka przeciw błonicy jest wysoce skuteczna, jednakże skierowana jest tylko przeciwko toksynie wytwarzanej przez tą bakterię. Nietoksynogenny szczepy Corynebacterium diphtheriae  mogą powodować wiele ciężkich chorób inwazyjnych, np. zapalenie wsierdzia, septyczne zapalenie stawów, bakteriemia i nieinwazyjne zakażenia ran. W ostatnich latach zgłoszono rosnącą liczbę przypadków choroby, gdzie infekcje wywołują nietoksynogenne szczepy Corynebacterium diphtheriae, które są coraz większym problemem w Europie. 

 

Gruźlica (TB) jest chorobą bakteryjną wywoływaną przez prątki Mycobacterium tuberculosis i mimo postępu medycyny w walce z nią, wciąż stanowi na świecie ogromny problem zdrowotny. W ostatnich latach nauka poczyniła duże postępy w badaniach proteomu i metabolomu M. tuberculosis, a analiza transkryptomu dostarczyła podstaw dla większości naszych obecnych badań nad fizjologią prątków. Niestety mniej uwagi poświęcono zrozumieniu procesów kształtujących ich transkryptom poprzez regulację szybkości rozpadu RNA, a dzięki temu ich potencjalną podatność jako cele leków. Dlatego też naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, Pracowni Biobank oraz Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego i Mill Hill Laboratory w Londynie przeprowadzili badania, których celem była identyfikacja podstawowych składników degradosomu RNA M. tuberculosis i analiza ich funkcji w metabolizmie RNA. Swoje wyniki przedstawili w pracy “Proteomic and transcriptomic experiments reveal an essential role of RNA degradosome complexes in shaping the transcriptome of Mycobacterium tuberculosis” opublikowanej na łamach Nucleic Acids Research (IF= 11.561).  Zapraszamy do lektury.

 

Czerniak złośliwy jest najbardziej agresywnym rakiem skóry i można go wyleczyć tylko wtedy, gdy zostanie wykryty na wczesnym etapie. Niestety, późniejsze stadia choroby nie gwarantują sukcesu ze względu na szybkie tempo przerzutów komórek czerniaka i ich wysoką odporność na zastosowane terapie. Naukowcy z Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z Pracownią Biobank Uniwersytetu Łódzkiego podjęli badania mające na celu sprawdzenie roli genu SIRT2 w komórkach czerniaka. Wyniki swojej pracy przedstawili w artykule “SIRT2 Contributes to the Resistance of Melanoma Cells to the Multikinase Inhibitor Dasatinib” opublikowanym na łamach Cancers (IF=5.326). Zapraszamy do lektury.

 

Obecny wzrost częstości występowania osteoporozy i złamań osteoporotycznych wśród mężczyzn oraz spadek wieku, w którym te pierwsze występują, rodzą pytanie o historyczne zmiany we wzorach utraty masy kostnej wraz z wiekiem, w tym o różnice międzypłciowe oraz ich biologiczne i kulturowe uwarunkowania w populacjach historycznych. Naukowcy z Katedry Antropologii, Pracowni Biobank oraz Katedry Chemii Organicznej Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Zakładem Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego, przy współpracy z Uniwersytetem of Adelaide z Australi  przeprowadzili badania mające okreslić wzorzec zmian gęstości mineralnej kości wśród mężczyzn na ziemiach polskich od neolitu do czasów nowożytnych. Wyniki zostały opublikowane w pracy „Osteoporotic bone fractures and age-related bone loss in males inhabiting the Kujawy region in north-central Poland from the Neolithic to early modern Times”, na łamach czasopisma Journal of Archaeological Science (IF= 3.061).  Zapraszamy do lektury.

 

KONTAKT
NAPISZ DO NAS

{mosmap height='270'|width='100%'|zoom='17'| lat='51.7767961'| lon='19.4843932'}