Article Index

2020

Artykuły - czasopisma recenzowane

 

2019

Artykuły - czasopisma recenzowane

 • Jarczak, J., Lach, J., Borówka, P., Gałka, M., Bućko, M., Marciniak, B., Strapagiel, D.. „BioSCOOP - Biobank Sample Communication Protocol. New approach for the transfer of information between biobanks” (2019) Database (Oxford) 2019  Jan 1 doi: 10.1093/database/baz105.

 • Zawilak-Pawlik, A., Zarzecka, U., Żyła-Uklejewicz, D., Lach, J., Strapagiel, D., Tegtmeyer, N., Böhm, M., Backert, S., Skorko-Glonek, J.. “Establishment of serine protease htrA mutants in Helicobacter pylori is associated with secA mutations” (2019) Science Report 2019 Aug 13;9(1) doi: 10.1038/s41598-019-48030-6

 • Korycka-Machała, M., Viljoen, A., Pawełczyk, J., Borówka, P., Dziadek, B., Gobis, K., Brzostek, A., Kawka, M., I., Blaise, M., Strapagiel,  , Kremer, L., Dziadek, J. „1H-benzo[d]imidazole derivatives affect MmpL3 in Mycobacterium tuberculosis”  (2019) Antimicrob Agents Chemother 2019 Jul 22 doi: 10.1128/AAC.00441-19

 • Borówka, P., Pułaski, Ł., Marciniak, B., Borowska-Strugińska, B., Dziadek, J., Żądzińska, E., Lorkiewicz, W., Strapagiel, D. “Screening methods for detection of ancient Mycobacterium tuberculosis complex fingerprints in next-generation sequencing data derived from skeletal samples” (2019) GigaScience 2019 Jun 1; 8(6) doi: 10.1093/gigascience/giz065

 • Brodzik, K., Krysztopa-Grzybowska, K., Polak, M., Lach, J., Strapagiel, D., Zasada, A.A.” Analysis of the Amino Acid Sequence Variation of the 67–72p Protein and the Structural Pili Proteins of Corynebacterium diphtheriae for their Suitability as Potential Vaccine Antigens” (2019) Polish Journal of Microbiology vol. 68(2) doi:10.33073/pjm-2019-025

 • Dobrowolska, S., Michalska-Madej, J., Słomka, M., Sobalska-Kwapis, M., Strapagiel, D. „Biobank Łódź® – population based biobank at the University of Łódź, Poland” (2019) European Journal of Translational and Clinical Medicine 2019 (vol. 2), No. 1: 85-95 doi: 10.31373/ejtcm/109495

 • Karwaciak I, Sałkowska A, Karaś K, Sobalska-Kwapis M, Walczak-Drzewiecka A, Pułaski Ł, Strapagiel D, Dastych J, Ratajewski M. „SIRT2 Contributes to the Resistance of Melanoma Cells to the Multikinase Inhibitor Dasatinib” (2019) Cancers (Basel). 2019 May 14;11(5) doi: 10.3390/cancers11050673.

 • Lorkiewicz, W., Mietlińska, J., Karkus, J., Kurek, M., Borówka, P., Stuss, M., Sewerynek, E., Plażuk, D., Żądzińska, E. „Osteoporotic bone fractures and age-related bone loss in males inhabiting the Kujawy region in north-central Poland from the Neolithic to early modern times” (2019) Journal of Archaeological Science, Volume 103, 16-25 doi.org/10.1016/j.jas.2019.01.005.

 • Pruszkowska-Przybylska P, Sitek A, Rosset I, Żądzińska E, Sobalska-Kwapis M, Słomka M, Strapagiel D.The association between socioeconomic status, duration of breastfeeding, parental age and birth parameters with BMI, body fat and muscle mass among prepubertal children in Poland.(2019) Anthropol Anz. 2019 Feb 28. doi: 10.1127/anthranz/2019/0955

 • Płociński, P., Macios, M., Houghton, J., Niemiec, , Płocińska, R., Brzostek, A., Słomka, M.,  Dziadek, J., Young, D., Dziembowski, A. „Proteomic and transcriptomic experiments reveal an essential role of RNA degradosome complexes in shaping the transcriptome of Mycobacterium tuberculosis”,  (2019) Nucleic Acids Research, https://doi.org/10.1093/nar/gkz251

 • Jarczak, J., Grochowalski, Ł., Marciniak, B., Lach, J., Słomka, M., Sobalska-Kwapis, M., Lorkiewicz, W., Pułaski, Ł., Strapagiel, D. „Mitochondrial DNA variability of the Polish population”. European Journal of Human Genetics (2019) doi.org/10.1038/s41431-019-0381-x

 • Reczyńska D, Witek B, Jarczak J, Czopowicz M, Mickiewicz M, Kaba J, Zwierzchowski L and Bagnicka E. “The impact of organic vs. inorganic selenium on dairy goat productivity and expression of selected genes in milk somatic cells.” Journal of Dairy Research Volume 86, Issue 1February 2019 , pp. 48-54 doi.org/10.1017/S0022029919000037

 • Karaś K, Sałkowska A, Sobalska-Kwapis M, Walczak-Drzewiecka A, Strapagiel D, Dastych J, Bachorz RA, Ratajewski M. „Digoxin, an Overlooked Agonist of RORγ/RORγT”. Front Pharmacol. 2019 Jan 7;9:1460. doi: 10.3389/fphar.2018.01460.

 

Patenty

 • Strapagiel D, Slomka M, Majewska M, Janik K, Sobalska M, Bartosz G, inventors; University of Lodz, assignee. Method for determination of gender Poland patent P. 406 569. 2019.
 • Strapagiel D, Slomka M, Majewska M, Janik K, Sobalska M, Bartosz G, inventors; University of Lodz, assignee. Method for determination of gender Poland patent P. 423 420. 2019

 

2018

Artykuły - czasopisma recenzowane

 • Antczak M, Płocińska R, Płociński P, Rumijowska-Galewicz A, Żaczek A, Strapagiel D, Dziadek J. „The NnaR orphan response regulator is essential for the utilization of nitrate and nitrite as sole nitrogen sources in mycobacteria”. Sci Rep. 2018 Dec 3;8(1):17552. doi: 10.1038/s41598-018-35844-z.
 • Lewczuk P, Gaignaux A, Kofanova O, Ermann N, Betsou F, Brandner S, Mroczko B, Blennow K, Strapagiel D, Paciotti S, Vogelgsang J, Roehrl MH, Mendoza S, Kornhuber J, Teunissen C. „Interlaboratory proficiency processing scheme in CSF aliquoting: implementation and assessment based on biomarkers of Alzheimer's disease”. (2018) Alzheimers Res Ther. 2018 Aug 28;10(1):87. doi: 10.1186/s13195-018-0418-3.
 • Pruszkowska-Przybylska, P., A. Sitek, I. Rosset, M. Sobalska-Kwapis, M. Słomka, D. Strapagiel, E. Żądzińska. „Association of the 2D:4D digit ratio with body composition among the Polish children aged 6–13 years”. Early Human Development, 124(2018). doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2018.08.001
 • Kukla-Bartoszek, M., E. Pośpiech, M. Spólnicka, J. Karłowska-Pik, D. Strapagiel, E. Żądzińska, I. Rosset, M. Sobalska-Kwapis, M. Słomka, S. Walsh, M. Kayser, A. Sitek, W. Branicki. “Investigating the impact of age-depended hair colour darkening during childhood on DNA-based hair colour prediction with the HIrisPlex system”. Forensic Science International: Genetics 36 (2018) 26-33. doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.06.007
 • Kozera, Ł., D. Strapagiel, J. Gleńska-Olender, A. Chrościcka, K. Ferdyn, J. Skokowski, L. Kalinowski,  J. Pawlikowski, B. Marciniak,  M. Pasterk, A. Matera-Witkiewicz, M. Lewandowska-Szumiel,  M. Piast,  M. Witoń. „Biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego dla celów naukowych w Polsce i Europie”. Studia Iuridica LXXII, 2018, T.73, wyd. WUW. doi: 10.5604/01.3001.0012.1357
 • Marciniak, B., P. Topolski, D. Strapagiel. „Anonimizacja w dobie wielkich danych – sytuacja biobanków w kontekście RODO”. Studia Iuridica LXXII, 2018, T.73, wyd. WUW. doi: 10.5604/01.3001.0012.1365
 • Pułaski, Ł., I. Jatczak-Pawlik, M. Sobalska-Kwapis, D. Strapagiel, G. Bartosz, I.Sadowska-Bartosz. „3-Bromopyruvate induces expression of antioxidant genes”. Free Radical Biology and Medicine 120:S111; doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2018.04.367
 • Bakuła Z., A. Brzostek, P. Borówka, A. Żaczek. I. Szulc-Kielbik, A. Podpora, P. Parniewski, D. Strapagiel, J. Dziadek, M. Proboszcz, J. Bielecki, J. van Ingen, T. Jagielski. "Molecular typing of Mycobacterium kansasii using pulsed-field gel electrophoresis and a newly designed variable-nuber tandem repeat analysis." Scientific Reports. 2018; doi:10.1038/s41598-018-21562-z
 • Holub P., F. Kohlmayer, F. Prasser, M.T. Mayrhofer, I. Schlunder, G.M. Martin, S. Casati, L. Koumakis, A. Wutte, L. Kozera, D. Strapagiel, G. Anton, G. Zanetti, O.U. Sezerman, M. Mendy, D. Valik, M. Lavitrano, G. Dagher, K. Zatloukal, GJ. B. van Ommen, J-E. Litton (2018). "Enhancing Reuse of Data and Biological Material in Medical Research: From FAIR to FAIR-Health." Biopreservation and Biobanking. 2018; doi:10.1089/bio.0110

Prezentacje ustne

 • D. Strapagiel (2018). "Biobankowanie jako integralny element rozwoju biotechnologii w Polsce." 8 czerwca 2018, Cardiology Innovations Days, Wrocław, Polska.
 • P. Borówka (2018). "Złożona kraniosynostoza zaobserwowana na szczątkach kostnych żołnierza z I WŚ - badania aDNA." 28 luty 2018, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Choroby Rzadkie, Lublin, Polska.

Patenty

 • Caban M, Strapagiel D, Bartosz G, Stączek P, Ciesielska A, Gadzalski M, et al., inventors; Univeristy of Lodz, assignee. The method of identifying pathogenic fungus species contained in a sample taken from a patient. Poland patent P. 408 734. 2018.

 

2017

Artykuły - czasopisma recenzowane

 • Słomka, M., Sobalska-Kwapis, M. Wachulec, G. Bartosz, D. Strapagiel. „High Resolution Melting (HRM) for High-Throughput Genotyping—Limitations and Caveats in Practical Case Studies”. International Journal of Molecular Sciences 15(11), 2017; doi:10.3390/ijms18112316
 • Labudda, Ł., Strapagiel, J. Karczewska-Golec, P. Golec. „Complete Annotated Genome Sequences of Four Klebsiella pneumoniae Phages Isolated from Sewage in Poland”. Genome Announcements 5(45), 2017; doi:10.1128/genomeA.00919-17
 • Kołsut J, Borówka, B. Marciniak, E. Wójcik, A. Wojtasik, D. Strapagiel, J. Dastych. In silico Analysis of Virulence Associated Genes in Genomes of Escherichia Coli Strains Causing Colibacillosis in Poultry. Journal of Veterinary Research, 61(4), 2017; doi:10.1515/jvetres-2017-0051
 • Nedoszytko B., A. Siemińska, D. Strapagiel, S. Dąbrowski, M. Słomka, M. Sobalska-Kwapis, B. Marciniak, J. Wierzba, J. Skokowski, M. Fijałkowski, R. Nowicki, L. Kalinowski (2017). "High prevalence of carriers of variant c.1528G>C of HADHAgene causing long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency (LCHADD) in the population of adult Kashubians from North Poland" PLoS ONE 12(11): e0187365. 
 • Sobalska-Kwapis M., B. Smolarz, M. Słomka, T. Szaflik, E. Kępka, B. Kulig, A. Siewierska-Górska, G. Polak, H. Romanowicz, D. Strapagiel , K. Szyłło (2017). "New variants near RHOJ and C2, HLA-DRA region and susceptibility to endometriosis in the Polish population − the genome-wide association study" EJOG doi.org/10.1016/j.ejogrb.2017.08.037
 • Sobalska-Kwapis M., A. Suchanecka, M. Słomka, A. Siewierska-Górska, E. Kępka, D. Strapagiel (2017). "Genetic association of FTO/IRX region with obesity and overweight in the Polish population." PLoS ONE 12(6): e0180295
 • Borówka P., J. Lach, Z. Bakuła, J. van Ingen, A. Safianowska, A. Brzostek, J. Dziadek, D. Strapagiel, T. Jagielski (2017). "Draft Genome Sequences of Mycobacterium kansasii Clinical Strains." Genome Announc. June 2017 vol. 5 no. 22 e00406-17
 • Ratajewski M., M. Słomka, K. Karaś, M. Sobalska-Kwapis, M. Korycka-Machała, A. Sałkowska, J. Dziadek, D. Strapagiel, J. Dastych (2017). "Functional Analysis of the rs774872314, rs116171003, rs200231898 and rs201107751 Polymorphisms in the Human RORγT Gene Promoter Region." Genes 2017, doi:10.3390/genes8040126
 • Witoń M., D. Strapagiel, J. Gleńska-Olender, A. Chróścicka, K. Ferdyn, J. Skokowski, L. Kalinowski, J. Pawlikowski, B. Marciniak, M. Pasterk, A. Matera-Witkiewicz, Ł. Kozera (2017). "Organisation of BBMRI.pl: The Polish Biobanking Network". Biopreservation and Biobanking 2017, doi:10.1089/bio.2016.0091
 • Siewierska-Górska A., A. Sitek, E. Żądzińska, G. Bartosz, D. Strapagiel (2017). "Association of five SNPs with human hair colour in the Polish population." Homo 2017; http://dx.doi.org/10.1016/j.jchb.2017.02.002
 • Rosset I., E. Żądzińska, D. Strapagiel, A. Grzelak, M. Henneberg (2017). "Association between body height and month of birth among women of European origin in northern and southern hemispheres." Am J Hum Biol. 2017;00:e22967. doi:10.1002/ajhb.22967

Prezentacje ustne

 • D. Strapagiel (2017). "Kolekcja POPULOUS - genomiczna mapa Polski w bezpłatnym dostępie", 16 listopada, EDU-Seq OpenEXOME, Warszawa, Polska.
 • D. Strapagiel (2017). "Bezpieczeństwo informacji w biobankach i biorepozytoriach.", 14 październik 2017, I Naukowo-Szkoleniowa Krajowa Konferencja Biobanków Polskich, Wrocław, Polska.
 • B. Marciniak (2017). "Możliwości wykorzystania opracowanych rozwiązań informatycznych.", 14 październik 2017, I Naukowo-Szkoleniowa Krajowa Konferencja Biobanków Polskich, Wrocław, Polska.
 • M. Słomka (2017). "Genetic association of FTO/IRX region with obesity and overweight in the Polish population." 12 październik 2017, 7th Polish Illumina Symposium, Poznań, Polska.
 • P. Borówka (2017). "Katalog Biobanków i kolekcji materiału biologicznego BBMRI-ERIC Directory 3.2.", 14 październik 2017, I Naukowo-Szkoleniowa Krajowa Konferencja Biobanków Polskich, Wrocław, Polska.
 • B. Marciniak (2017). "Biobank Lab - perspectives" 27 września 2017 r., European BioTech Week - BoostBiotech, Łódź

 

2016

Artykuły - czasopisma recenzowane

 • Romanowicz H., D. Strapagiel, M. Słomka, M. Sobalska-Kwapis, E. Kępka, A. Siewierska-Górska, M. Zadrożny, J. Bieńkiewicz, B. Smolarz (2016). "New single nucleotide polymorphisms (SNPs) in homologous recombination repair genes detected by microarray analysis in Polish breast cancer patients." Clin Exp Med (2016). doi:10.1007/s10238-016-0441-2
 • Strapagiel D., M. Słomka, M. Sobalska-Kwapis, B. Marciniak (2016). "Biobank Lodz – DNA Based Biobank at the University of Lodz, Poland." Open J Bioresources, 3(1), p.e6
 • Sitek A., I. Rosset, E. Żądzińska, A. Siewierska-Górska, E. Pietrowska, D. Strapagiel (2016). "Selected gene polymorphisms effect on skin and hair pigmentation in Polish children at the prepubertal age." Anthropologischer Anzeiger, 73 (4): 283-293.
 • Karczewska - Golec J., D. Strapagiel, M. Sadowska, A. Szalewska - Pałasz, P. Golec (2016). "Draft Genome Sequence of Shewanella baltica M1 Isolated from Brackish Surface Water of the Gulf of Gdańsk." Genome Announcements 4(3):e00611-16.
 • Strapagiel D., P. Borówka, Z. Bakuła, B. Marciniak,  J. van Ingen, A. Safianowska, A. Brzostek, J. Dziadek, T. Jagielski (2016). "Draft Genome Sequences of Mycobacterium kansasii Strains 1010001454, 1010001458, 1010001468, 1010001493, 1010001495, and 1010001469, Isolated from Environmental Sources." Genome Announcements 4(3):e00456-16.
 • Caban M., D. Strapagiel, J. Dziadek, M. Korycka-Machala, A. Grzelak (2016). "Principles of a New Protocol for Prediction of Azole Resistance in Candida albicans Infections on the Basis of ERG11 Polymorphisms." Current Microbiology 2016.
 • Rosset I., D. Strapagiel, A. Sitek, M. Majewska, L. Ostrowska-Nawarycz, E. Żądzińska (2016). "Association of FTO and TMEM18 polymorphisms with overweight and obesity in the population of Polish children." Anthropological Review 79(1): 17-33.
 • Matusiak A., M. Chałubiński, M. Broncel, T. Rechciński, K. Rudnicka, E. Miszczyk, M. Walencka, D. Strapagiel, A. Gajewski, M. Chmiela (2016). "Putative consequences of exposure to Helicobacter pylori infection in patients with coronary heart disease in terms of humoral immune response and inflammation." Arch Med Sci 1 (12).

Zgłoszenia patentowe - publikacje w biuletynie UPRP

 • Caban M., D. Strapagiel D, G. Bartosz, P. Stączek, A. Ciesielska, M. Gadzalski, A. Grzelak (2016). "Sposób identyfikacji gatunków chorobotwórczych zawartych w próbce pobranej od pacjenta." Biuletyn Urzędu Patentowego 1 (1096) 2016.

Prezentacje ustne

 • D. Strapagiel (2016). "Presentation concerning NGS and bacterial genomes.", 10 listopad 2016, EDU-seq OpenExome, Białystok, Polska.
 • D. Strapagiel (2016). "Presentation concerning NGS and bacterial genomes.", 9 listopad 2016, EDU-seq OpenExome, Warszawa, Polska.
 • D. Strapagiel (2016). "From research project, through biorepository to biobank - Biobank Lab at the University of Lodz - case study”, 20 września 2016, V Polski Kongres Genetyki, Łódź, Polska.
 • D. Strapagiel, P. Borówka, W. Lorkiewicz, B. Borowska-Strugińska, A. Brzostek, J. Dziadek, E. Żądzińska (2016). "Next Generation Sequencing in Paleomicrobology", 6 lipiec 2016, 17th European Congres of Biotechnology, Kraków, Polska.
 • D. Strapagiel (2016). "Warunki dopuszczalności prowadzenia badań naukowych w biomedycynie – Biobanki: wyzwanie w czasach Big Data", 8 czerwiec 2016, Warszawa, Polska.
 • D. Strapagiel (2016). "Badania z zakresu genomiki człowieka - profil Pracowni Biobank UŁ". Meet Biotech - Boost Biotech, 13 styczeń 2016, Łódź, Polska.

 

KONTAKT
NAPISZ DO NAS

{mosmap height='270'|width='100%'|zoom='17'| lat='51.7767961'| lon='19.4843932'}