Miło nam poinformować, że po kilku miesiącach oczekiwania uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź na nasza aplikację i zostaliśmy przyjęci do międzynarodowej sieci Biobanków - ESBB (European and Middle Eastern and African Society for Biopreservation and Biobanking). Mamy nadzieję, że pozwoli to uwiarygodnić naszą placówkę na tle jednostek polskich i europejskich. Daje to również możliwość wspólnego aplikowania o fundusze na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych. Na ten moment organizacja zrzesza 64 placówki.

 

 

 

Pracownia Biobank zaproszona została do wykonania części badań w ramach projektu „Badanie markerów mikroewolucji Mycobacterium bovis BCG stosowanego do powszechnych szczepień przeciw gruźlicy w Polsce” (Nr 2014/15/N/NZ7/0379) realizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w warszawie. W ramach powierzonych zadań współpracownicy Pracowni Biobank pozyskają sekwencje de novo szczepionkowych szczepów Mycobacterium bovis BCG używanych w Polsce. Badań zakończyć się maja w sierpniu 2016 r i w efekcie zanalizowane zostaną występujące zmiany mikroewolucyjne.

Miło nam poinformować, że po kilku miesiącach oczekiwania uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź na nasza aplikację i zostaliśmy przyjęci do międzynarodowej sieci Biobanków - BCNet (Biobank and cohort building network). Mamy nadzieję, że pozwoli to uwiarygodnić naszą placówkę na tle jednostek polskich i europejskich. Daje to również możliwość wspólnego aplikowania o fundusze na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych. Na ten moment organizacja zrzesza 22 placówki z siedemnastu krajów świata. Biuletyn informacyjny, potwierdzający status przyjęcia Pracowni Biobank do organizacji jest dostępny pod tym linkiem.

 

 

 

Pracownia Biobank zaproszona została do wykonania części badań w ramach projektu „Innowacyjna terapia infekcji bakteryjnych zwierząt domowych i hodowlanych oparta na fagoterapii” (Nr LIDER/006/414/L-4/12/NCBR/2013) realizowanego przez Pracownię Biologii Molekularnej IBB PAN afiliowanej przy Uniwersytecie Gdańskim. W ramach powierzonych zadań współpracownicy Pracowni Biobank pozyskają sekwencje de novo środowiskowych bakteriofagów o potencjalnym znaczeniu praktycznym, wraz z wykonaniem annotacji. Badaniom podlegać będą również bakterie, których genomy będą resekwencjonowane w oparciu o znane sekwencje referencyjne. Pierwszy etap badań zakończyć się ma we wrześniu 2015 r i w efekcie pozyskanych zostanie blisko 20 genomów fagowych i bakteryjnych.

KONTAKT
NAPISZ DO NAS

{mosmap height='270'|width='100%'|zoom='17'| lat='51.7767961'| lon='19.4843932'}