Na jesieni zeszłego roku (2015) zdecydowaliśmy się wziąć udział w badaniu mającym na celu zweryfikowanie podstawowych umiejętności laboratoryjnych prezentowanych przez pracowników Pracowni Biobank. Jako agencję odpowiedzialną za wykonanie takich badań wybrano IBBL (Integrated Biobank of Luxemburg). Po kilku miesiącach oczekiwania uzyskaliśmy dostęp do rozbudowanego raportu, wraz z wglądem do jakości przesłanych przez nas wyników. W badaniach wzięło udział 68 różnych jednostek naukowych, laboratoriów przyszpitalnych i prywatnych z całego świata (Australia, Ameryka Północna, Azja, Afryka i Europa). Bezbłędnie oceniliśmy stężenie DNA metodą fluorymetryczną i spektrofotometryczną. Efektem udziału w badaniach jest informacja zwrotna, że stosowany spektrofotometr wymaga przeglądu, ponieważ wyniki dotyczące czystości przekazanego izolatu DNA przekraczają wyznaczone wysokie normy (aprobowane również przez ISBER). W następnej turze testów postaramy się wziąć udział w większej puli testów weryfikujących nasze standardowe procedury operacyjne.

http://www.ibbl.lu/ibbl-bioservices/biospecimen-proficiency-testing/

 

Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej UŁ powstała w 2014 w efekcie realizowanego projektu TESTOPLEK. W wyniku tego projektu Pracownię Biobank wyposażono w nowoczesną aparaturę, wyszkolono kadrę naukowo-techniczną i rozwinięto umiejętności, które obecnie możemy udostępniać naszym partnerom naukowym. Laboratorium złożone jest z dwóch głównych kompleksów:

  • CORE LAB - (Budynek A, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, V piętro, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź) - główne miejsce przygotowywania materiału biologicznego do bankowania (frakcjonowanie krwi, izolacja kwasów nukleinowych), bankowania materiału biologicznego (-80oC, -25oC, 40C), prowadzenia masowych oznaczeń genetycznych (badanie polimorfizmów, ekspresji genów (Q-PCR), oceny ilościowe wybranych parametrów materiału pochodzenia biologicznego (badanie stężenia DNA metodą fluorymetryczną).

 

 

 

  • BIG DATA LAB - (Budynek Dziekanatu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, parter, ul. Pilarskiego 14/16, 90-231 Łódź) - zapasowe/awaryjne miejsce przechowywania materiału biologicznego (-80oC, -25oC, 40C), miejsce przechowywania materiału biologicznego w temperaturze +20oC, zautomatyzowane laboratorium analiz mikromacierzy (SNP, macierze ekspresyjne, analiza poziomu metylacji), laboratorium analiz wykorzystujących NGS (next generation sequencing). Tutaj również prowadzone są analizy bioinformatyczne, z wykorzystaniem powszechnie dostępnych oprogramowań (gPLINK, Haploview, UGENE i innych) i komercyjnych (CLC Workbench, CodonCodeAligner, STATISTICA).

 

 

 

 

KONTAKT
NAPISZ DO NAS

{mosmap height='270'|width='100%'|zoom='17'| lat='51.7767961'| lon='19.4843932'}